יחידת פנים קסטה 360
  התקנה פשוטה ללא אביזרי פיזור אוויר (תעלות, גרילים) גישה נוחה לתחזוקה ומתן שירות פיזור אוויר...
יחידת פנים קסטה 4 כיוונים
יחידת פנים קסטה 4 כיוונים
  התקנה פשוטה ללא אביזרי פיזור אוויר (תעלות, גרילים) גישה נוחה לתחזוקה ומתן שירות פיזור אוויר...
יחידת פנים קסטה חד כיוונית
יחידת פנים קסטה חד כיוונית
  התקנה פשוטה ללא אביזרי פיזור אוויר (תעלות, גרילים) גישה נוחה לתחזוקה ומתן שירות פיזור אוויר...
בודק...